Vi bytter forsikringsselskap

Fra 1. januar 2021 flytter vi noen av de kollektive forsikringene fra Tryg til Storebrand.

storebrand_logo.jpg

Forsikringene det gjelder:

  • Begravelsesstøtte som er inkludert i medlemskapet
  • Livs- og uføreforsikringen i Grunnforsikringen
  • Frivillig livs- og uføreforsikring
  • Frivillig kritisk sykdomsforsikring 

Hvorfor bytter vi?

En av mange fordeler ved å bruke en forsikringsmegler som drifter vårt eget forsikringskontor, er at det er enkelt å bytte forsikringsselskap og på den måten oppnå bedre priser og betingelser. Dere som medlemmer forholder dere fortsatt til de samme menneskene på det samme forsikringskontoret. Fakturaen kommer fortsatt fra samme sted, slik at avtalegiro og efakturaavtaler løper videre. I tillegg til at Storebrand kunne tilby bedre priser enn Tryg kunne for 2021, fikk vi med to vilkårsforbedringer på uføreforsikringen i byttet. 

Vilkårsforbedring på uføreforsikringen

Uføreforsikringen gir deg en engangsutbetaling dersom du får innvilget varig uføretrygd fra folketrygden. Fra 1.januar 2021 reduseres kravet til uføregrad før forsikringssummen kommer til utbetaling fra 50 % til 40 %.

Uføreforsikringen kommer også til utbetaling dersom du har vært helt eller delvis ufør over flere år, selv om du ikke har fått innvilget varig uføretrygd. Fra 1.januar 2021 reduseres perioden du må vente på utbetalingen med et år.  Frem til 31. desember 2020 kommer forsikringen til utbetaling dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i henhold til lov om folketrygd i minst 48 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder.

 Fra 1. januar 2021 kommer forsikringen til utbetaling dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i henhold til lov om folketrygd i minst 36 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder.

Vilkårsendringen gjelder for uføretilfeller som oppstår 1.1.2021 eller senere.

Om Storebrand

Storebrand Liv er et stort og solid livsforsikringsselskap med historie tilbake til 1767. Storebrands visjon er enkel, og signaliserer at kundenes tilfredshet er aller viktigst: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand tilbyr produkter innen pensjon, sparing, forsikring og bank til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.