Forsikringsleverandører

Radiofrafforbundets medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskap:

Tryg

  • Innboforsikring
  • Barneforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Private skadeforsikringer

Storebrand

  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Kritisk sykdom

AIG

  • Reiseforsikring

Nordic Benefits

  • Tannhelseforsikring