Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt. Kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet!

innboforsikring.jpg

Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand. Forsikringen gjelder også barn som bor hjemme eller som pga utdanning/førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret. 

Forsikringen omfatter blant annet:

  • Brann og nedsoting
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen
  • Naturskade
  • Vannskade etter rørbrudd
  • Tyveri, ran, overfall og hærverk
  • Rettslig erstatningsansvar
  • Rettshjelp
  • Sykkeltyveri

Innbo ekstra og uflaksforsikring

Vår innboforsikring inkluderer innbo ekstra og uflaksforsikring. Det betyr utvidede og mer omfattende forsikringsvilkår.

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 000 000, kr 1 500 000, kr 2 000 000 og kr 3 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo og løsøre.

Egenandelen ved skade er kun kr 3 000.

Usikker på hvor høy forsikringssum du trenger? 

Her får du noen tips og råd som kan være vel verdt å lese.

 

Spørsmål og svar