Begravelsesstøtte

Alle medlemmer i Norsk Radiografforbund er omfattet av en obligatorisk livsforsikring (begravelsesstøtte).

uførekapital.jpg

Begravelsesstøtten har forsikringssum kr 50 000 ved medlemmets dødsfall.

Opphørsalder er ved utløpet av det kalenderår medlemmet fyller 70 år.

Denne forsikringen er inkludert i ditt medlemskap i NRF.