Grunnforsikring

Den obligatoriske grunnforsikringen gjelder for medlemmer under 67 år som ikke har reservert seg. 3 dekninger skreddersydd for deg.

forsikringspakke.jpg

Den obligatoriske grunnforsikringen gjelder for medlemmer under 67 år som ikke har reservert seg. (Studentmedlemmer som er innmeldt 1.1.2018 eller senere er ikke omfattet av forsikringen).

Forsikringen består av tre dekninger, som ikke kan kjøpes hver for seg:

  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Ulykkesforsikring

Alt dette har du inkludert i medlemskapet for kun kr 199 per måned.                                                 

Livsforsikring

Ved død blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det året du fyller 67 år.

Uføreforsikring

Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. 

Eksempel: 
Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt: 

30 år: kr 350 000
40 år: kr 250 000
50 år: kr 150 000 

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved død og/eller uførhet?

Dersom du ønsker høyere forsikringssum, utover det som inkluderes i den obligatoriske grunnforsikringen, kan du kjøpe ekstra livs- og/eller uføreforsikring for deg og din ektefelle/samboer.

Les mer om NRFs tilleggsforsikringer for død og uførhet her

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 67 år.

Familiesammen-setning

Medlem

Ektefelle/ samboer

Barn

Medlem

kr 2 000 000

 

 

Medlem med ektefelle/ samboer

kr 1 000 000

kr 1 000 000

 

Medlem med barn

kr 1 000 000

 

kr 1 000 000

Medlem med ektefelle/ samboer og barn

kr 600 000

kr 600 000

kr 1 000 000

Forsikringssummen for barn gjelder per barn.

Behandlingsutgifter

Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved ulykke? 

Les mer om NRFs tilleggsforsikring for ulykke her

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar