Reiseforsikring

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 100 dagers varighet.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn ut det året de fyller 21 år. 

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.: 

  • Reisesyke, hjemtransport og evakuering har ubegrenset forsikringssum
  • Reisegods inntil kr 100 000 for enkeltperson, og kr 200 000 for familie. Enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 25 000
  • Avbestilling inntil kr 100 000 for enkeltperson, og kr 200 000 for familie
  • Leiebildekning dekker egenandelen ved skade med inntil kr 15 000 per skadetilfelle (maks kr 30 000 i året)
Obs! Uansett hvor og hvordan du velger å feriere i sommer, så har du gyldig reiseforsikring på reiser i hele verden uavhengig om et land er markert rødt på FHI sitt kart. G+ reiseforsikring gjelder som vanlig, uavhengig om du er vaksinert eller ikke. Les mer her.

Spørsmål og svar